معرفی رشته

معرفی گرایش های ارشد مجموعه زبان انگلیسی

در کارشناسی ارشد زبان انگلیسی با سه گرایش 1ـ آموزش زبان انگلیسی 2ـ زبان و ادبیات انگلیسی 3ـ مترجمی زبان انگلیسی، روبرو هستیم.

در گرایش آموزش زبان کارشناسی ارشد با روش‌های تخصصی آموزش زبان و تحقیق و تفحص در این حوزه آشنا می شویم. بررسی و تحقیق در مورد نكات ریز و درشت و مشكلات یادگیری زبان در این رشته انجام می شود. بهترین روش‌های تدریس، عوامل اجتماعی و روانشناسی در یادگیری زبان، تكنولوژی‌های مختلف برای آموزش زبان و … در این رشته مورد بررسی قرار می‌گیرد.

درطرف دیگر در گرایش ادبیات انگلیسی، در مقطع کارشناسی ارشد، دانشجو با مسائل اساسی زبان، درك و فهم معانی نهفته در متون ادبی و تحلیل و نقد متون ادبی انگلیسی آشنا می‌شود.

در گرایش مترجمی زبان، در مقطع کارشناسی ارشد، هدف آموزش فنون تخصصی برای ترجمه‌ی دقیق و صحیح متون انگلیسی و همچنین ترجمه‌ی مکالمات فردی است.

 

اما برخلاف باور عمده ی افراد ناآشنا و به خصوص کسانی که از رشته های دیگه وارد زبان می شوند، در مقطع ارشد تمام تدروس تخصصی می شود و از دانشجو انتظار می رود تا در زبان عمومی در سطحی قابل قبول باشد و یا تسلط کافی در زبان عمومی داشته باشد. بنابراین مقطع ارشد جایی برای تقویت زبان عمومی و یا تدریس گرامر و لغات نیست.

 

ضرایب درس عمومی در کنکور کارشناسی ارشد 2 و ضریب دروس اختصاصی 3 می باشد. بخش عمومی 60 سوال و بخش اختصاصی نیز 60 سوال را شامل می شوند. در بخش عمومی 10 سوال از گرامر، 20 سوال از واژگان، 10 سوال Cloze test و 20 سوال درک مطلب وجود دارد. سهم بخش اختصاصی 20 سوال در هر درس یعنی زبانشناسی، روش تدریس و آزمون سازی می باشد.

تقریبا تمام دانشگاه های سراسری و آزاد و غیرانتفاعی در مقطع ارشد در گرایش آموزش زبان انگلیسی دانشجو می پذیرند. از این جهت به نظر می رسد که ادامه روند تحصیل در کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان راحت تر از سایر گرایش ها باشد.

مهم ترین دانشگاه هایی که در مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشجو می پذیرند عبارتند از:
1. دانشگاه تهران
2. دانشگاه خوارزمی تهران
3. دانشگاه شهید بهشتی تهران
4. دانشگاه تربیت مدرس تهران
5. دانشگاه علامه طباطبایی تهران
6. دانشگاه الزهرا (مخصوص خانمها)
7. دانشگاه صنعتی شریف
8. دانشگاه علم و صنعت ایران
9. دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی تهران
10. دانشگاه اصفهان
11. دانشگاه فردوسی مشهد
12. دانشگاه تبریز
13. دانشگاه شیراز
14. دانشگاه بین المللی قزوین

 

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته مجموعه زبان انگلیسی از بازار کار و موقعیت های شغلی نسبتاً خوبی برخوردار هستند و دانش آموختگان مجموعه زبان انگلیسی با توجه به گرایش خود پس از فراغت از تحصیل می توانند در مراکز ، آموزشگاه ها، مدارس و سازمان های مربوطه مشغول به کار شوند.

 

فارغ‌التحصیلان كارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی با توجه به گرایش خود، می‌توانند به عنوان مدرس و مولف در دانشگاه‌ها و مدارس و مراكز خصوصی آموزش زبان مشغول به فعالیت شوند. صدا و سیما، خبرگزاری‌های مختلف، وزارت امور خارجه، موسسات خصوصی مرتبط با خارج كشور، دارالترجمه‌ها از مراكز جذب فارغ‌التحصیلان این رشته، خصوصاً گرایش مترجمی زبان هستند. فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد گرایش ادبیات زبان انگلیسی می‌توانند در مراكز مختلف به ترجمه كتاب‌های رمان و متون ادبی بپردازند.

×
×